STAŢII DE SORTARE, TRANSFER ȘI COMPOSTARE

CLIENT: Consiliul Județean Maramureș, jud. Maramureș

 
SITUAŢIA INIŢIALĂ :

 

Necesitatea protejării și îmbunătăţirii calităţii mediului, precum și impunerea respecatii standardelor UE.

 

OBIECTIVUL URMĂRIT:

 

Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deșeurilor prin îmbunătăţirea managementului deșeurilor și reducerea numărului de zone poluate.

 

 

SITUAŢIA ACTUALĂ :

 

În acest moment executăm proiectul “ Proiectare și construire Stație de transfer MOISEI ,Staţie de transfer și CCDV TG. LĂPUȘ ,Staţie de sortare ,transfer și CCDV SIGHETUL MARMAŢIEI și Staţiei de sortare și staţie de tratare mecano-biologică SÂRBI, jud. MARAMUREȘ în asociere cu firmele KASDUM GF TIMIȘOARA și CONSTRUCTIM TIMIȘOARA.

 

Capacităţile de lucru ale acestor obiective sunt :

 

• Staţie transfer TG. LĂPUȘ-10000 tone/an
• Staţie transfer MOISEI -31000 tone/an
• Staţie transfer SIGHETUL MARMAȚIEI – 25000 tone/an
• Staţie sortare deșeuri reciclabile SIGHETUL MARMAȚIEI – 22 600 tone/an
• Staţie sortare deșeuri reciclabile SÂRBI- 32000 tone/an
• Staţie de tratare mecano-biologică SÂRBI- 120 000 tone/an.

 

 

REZULTATE OBŢINUTE:

 

Protejarea sănătăţii populaţiei și a mediului prin îmbunătăţirea colectării și depozitării deșeurilor, prin asigurarea închiderii și ecologizării depozitelor existenţe și prin construirea de staţii de sortare -transfer în conformitate cu standardele UE

Creșterea gradului de utilizare a deșeurilor,

reducerea cantităților de deșeuri, precum și

depozitarea acestora în condiții de siguranță,

fără nici un pericol pentru mediul înconjurător

și sănătatea publică.