STAŢIE DE EPURARE APE UZATE TEHNOLOGICE

CLIENT: COMPLEX COMERCIAL

 

 

SITUAŢIA INIŢIALĂ :

 

Apa uzată de la raioanele de peste , carne precum și de la restaurante este puternic încărcată în poluanţi care depășesc normele de evacuare în canalizare NTPA 002. Reţelele de canalizare pentru aceste raioane sunt dotate cu separatoare de grăsimi , iar apa uzată este evacuată spre canalizare. Pentru reînnoirea autorizaţiei de gospodărirea apelor și de mediu, operatorul de apa locală al reţelelor de canalizare din oraș , solicită aducerea apelor tehnogice în parametrii legali pentru evacuare în canalizare.

 

 

OBIECTIVUL URMĂRIT:

 

  • Staţiile noastre de epurare sunt întotdeauna unice, în sensul că sunt proiectate în funcţie de parametrii apei uzate și de restricţiile de spaţiu impuse de fiecare locaţie în parte.

 

 

SITUAŢIA ACTUALĂ :

 

A fost proiectată și executată o staţie de epurare ape uzate tehnologice prevăzută cu treaptă mecano-chimică și biologică, dimensionată pentru fiecare tip de aplicaţie. Soluţia propusă de noi este fiabilă , cu costuri de exploatare reduse .

 

 

REZULTATE OBŢINUTE :

 

Apele uzate tehnologice tratate în staţiile noastre de epurare respectă cerinţele de evacuare din autorizaţiile de mediu și de gospodărire a apelor, precum și a normelor legale de evacuare . Beneficiarul nostru este mulţumit, având în aces moment în funcțiune 6 staţii de epurare și încă 3 staţii de epurare în execuţie în acest moment .

Eliminarea substanțelor organice poluante

din apele uzate. Respectarea tuturor

standardelor specifice în domeniul sănătății

populației ai al protecției mediului în

întreaga zonă de operare.