LINIE DE SORTARE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE

CLIENT: SOCIETATE RECICLARE DEŞEURI

 

 

SITUAŢIA INIŢIALĂ :

 

Spaţiul de sortare este dotat cu bancuri individuale separate, unde alimentarea și transferul între locurile de muncă se face manual. Acest mod de lucru implică o productivitate mică în reciclarea acestor deșeuri și aglomerarea unor locuri înguste .
OBIECTIVUL URMĂRIT:

  • Reducerea cantităţilor de deșeuri ce urmează a fi depozitate.
  • Creșterea gradului de conștientizare a cetăţenilor în raport cu beneficiile care decurg din implementarea proiectului, precum și schimbarea obiceiurilor acestora, necesare în ceea ce privește colectarea și gestionarea deșeurilor.

 

 

SITUAŢIA ACTUALĂ :

 

A fost executată și montată o linie de sortare deșeuri electrice și electronice dotată cu posturi de lucru specializate și benzi de evacuare a fiecărui tip de deșeu dezmembrat pentru reciclare . Întreaga linie a fost automatizată, ceea ce aduce un mare avantaj în exploatare.
REZULTATE OBŢINUTE :

 

A fost crescută productivitatea fiecărui angajat, societatea reușind să tripleze capacitatea de lucru pentru activitatea de reciclare .

Principalul avantaj al liniei de sortare

este viteza mare de procesare, costul

scăzut al mentenanței, consumul redus

de energie și un necesar mic de personal

pentru deservire.