EPURAREA APELOR MENAJERE

Client: Fabrica de Ciment Hoghiz

 

 

Situația inițială

 

Instalaţia nu funcționa în regim automat, parametrii de evacuare a apelor epurate nu se încadrau în parametrii legali (azot total și fosfor). Senzori și echipamente defecte care implicau pornirea manuală a staţiei de epurare și supravegherea funcţionării.

 

 

Obiectivul urmărit

 

  • Îmbunătăţirea calităţii apei pentru a putea fi deversată în emisar fără a dăuna factorilor de mediu.
  • Îmbunătăţirea calităţii apei epurate pentru a fi conform standardelor Europene și Românești în vigoare.

 

 

Situația actuală

 

A fost schimbată soluţia de epurare apa uzată menajeră, prin introducerea unei trepte suplimentare de aerare cu biorotor, au fost înlocuite echipamentele și senzori defecţi.
Tabloul de comandă și automatizare permite funcţionarea în regim permanent a staţiei, transmisie de semnale GSM pentru defecte sesizate în staţia de epurare.

 

 

Rezultate obținute

 

Funcţionarea automată a echipamentelor din staţia de epurare și obţinerea apei epurate în limitele legale.

S-a reușit asigurarea separării și

îndepărtarea elementelor impurificatoare

conținute în apele uzate, aducându-le

în limitele admise pentru a fi descărcate

în emisarii naturali, conform normelor

în vigoare.