CONSULTANŢĂ
Activând în domeniul protecţiei mediului de peste 10 ani, Tehnimarket a acumulat o experienţă semnificativă în proiecte complexe locale și internaţionale, prestând servicii de mediu pentru clienţi români și străini. Ne mândrim cu aplicarea unor înalte standarde de calitate și cu respectarea strictă a termenelor și angajamentelor asumate.


Tehnimarket are o echipă multidisciplinară familiarizată cu lucrul în echipe și cu utilizarea metodologiilor și instrumentelor care răspund exigenţelor Uniunii Europene.

Consultanţii noștri au o capacitate dovedită de respectare atât a standardelor proprii, cât și ale clienţilor companiei. Unul din avantajele competitive ale firmei noastre este reacţia rapidă în rezolvarea cerinţelor clienţilor. Flexibilitatea și adaptabilitatea se numără printre atuurile majore ale companiei noastre, care ne-au asigurat aprecierea și fidelitatea clienţilor.

  • Proiectare pentru toate fazele (Studii de Fezabilitate, Proiect tehnic, Detalii execuţie)
  • Obţinere documentaţii avize/acorduri (mediu, sănătate, gospodărire a apelor, protecţie civilă)
  • Asistenţă tehnica la execuţie
  • Evaluări de impact de mediu și Bilanţuri de mediu
  • Elaborarea regulamentului serviciului de salubrizare al localităţilor
  • Studii de oportunitate și caiete de sarcini
  • Consultanţă pentru obţinerea de finanţare, supervizare lucrări, pregătire și derulare licitaţii de achiziţii de lucrări/bunuri și/sau servicii
  • Verificări tehnice ale proiectelor conf. Legii 10/1995 privind calitatea in construcţii


LUCRĂRI DE REFERINŢĂ
STAŢII DE SORTARE, TRANSFER ȘI COMPOSTARE

Creșterea gradului de utilizare a deșeurilor, reducerea cantităţilor de deșeuri, precum și depozitarea acestora în condiţii de siguranţă, fără nici un pericol pentru mediul înconjurător și sănătatea publică.