PORTOFOLIU
Proiectele noastre ne recomandă. Prezentăm în continuare o listă de lucrări semnificative, sub forma unor studii de caz grupate pe domenii de activitate. Fiecare studiu de caz începe cu descrierea situaţiei iniţiale și concluzionează cu rezultatele pe care le-am obţinut la finalizarea lucrării.
MANAGEMENTUL DEȘEURILOR
STAŢIE DE TRANSFER DEȘEURI MIHAI VITEAZU, jud CLUJ

În permanență ne preocupă dezvoltarea unor produse proprii:

  • PRESA DE COMPACTARE DEȘEURI MENAJERE
  • SISTEM DE TRANSLATARE CONTAINERE ROLLO. Personalul tehnic și commercial al firmei a fost implicat în vederea găsirii unor soluții optime
LINIE TRATARE DEȘEURI ELECTRICE MARI

TEHNIMARKET SRL s-a implicat in realizarea unor proiecte  foarte diverse:

  • Realizarea  unei instalatii de  reciclare a masinilor de  spalat in loc.Glina,jud.Ilfov
  • Realizarea unei  instalatii  de  reciclare a deseurilor electrice mari in loc.Apahida,jud.Cluj
BUNCĂRE AUTOMATE PENTRU DEȘEURI SORTARE EDIL INDUSTRY IAȘI

În permanență am dezvoltat produse noi ca urmare a cerințelor clienților noștri

STAŢIE DE SORTARE DEȘEURI AGRONOMICA

Experiența firmei TEHNIMARKET în domeniul managementului deșeurilor a fost utilă în execuția completă a stației de sortare a deșeurilor mixte pentru firma AGRONOMICA ,jud. GIURGIU.

OVIDIU – COMPOSTAREA DEŞEURILOR

În luna august 2018 am finalizat STAŢIA DE TRATARE BIOLOGICĂ cu capacitate de 90 000 tone/an a deşeurilor biodegradabile în localitatea OVIDIU ,jud. CONSTANŢA.

OVIDIU – TRATARE MECANICĂ

Staţia de tratare mecanică pentru deşeurile reziduale din localitatea OVIDIU cu o capacitate de 120 000 tone/an a fost finalizată în luna septembrie 2018 .

OVIDIU – SORTARE RECICLABILE

Am  finalizat în luna august 2018, STAŢIA DE SORTARE DEŞEURI RECICLABILE cu capacitatea de  23000 tone/an în localitatea OVIDIU, jud. CONSTANŢA.

STATIE DE SORTARE SI TRANSFER DESEURI

Am  finalizat  in luna martie  2017  – obiectivul   “Statia de sortare  deseuri  reciclabile ” de la Sighetul Marmatiei. Statia are o capacitate de 22600 tone/an  pentru  sortare  si  25000 tone/an pentru  transfer.

STAŢII DE SORTARE, TRANSFER ȘI COMPOSTARE

Creșterea gradului de utilizare a deșeurilor, reducerea cantităţilor de deșeuri, precum și depozitarea acestora în condiţii de siguranţă, fără nici un pericol pentru mediul înconjurător și sănătatea publică.

LINIE DE SORTARE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE

Principalul avantaj al liniei de sortare este viteza mare de procesare, costul scăzut al mentenanţei, consumul redus de energie și un necesar mic de personal pentru deservire.

MANAGEMENTUL APELOR
STAŢII POMPARE

Stațiile de pompare realizate de noi în varianta umedă cu pompe submersibile și-au dovedit fiabilitatea în funcționare, neînregistrând nici un defect în aproape 7 ani de funcționare.

CAPTARE – TRATARE APA

Soluții de captare și tratare ape pentru potabilizarea și distribuirea lor către localități

ADUCŢIUNE APĂ ȘI CANALIZARE

Lucrările începute în anul 2019 și 2020 vor continua și în anul 2021 pentru alimentări cu apă , captare și tratare ape ,canalizare și epurarea apelor uzate .

STAŢIE TRATARE APĂ – HEMEIUS

În calitate de ANTREPRENOR GENERAL în colaborarea cu ICPE BISTRIŢA, am realizat STAŢIA DE TRATARE APĂ POTABILĂ  din localitatea HEMEIUS, jud. BACĂU pentru reducerea amoniului, nitraţilor, fierului şi manganului din apa extrasă din puţurile forate.

STAŢII DE POMPARE

Staţiile de pompare sunt destinate utilizării în infrastructura reţelelor de canalizare. Reprezintă una din cele mai bune soluţii eficiente, permiţându-ne să alegem o configuraţie potrivită la proiectarea unei reţele de canalizare. Staţiile de pompare sunt disponibile într-o varietate de dimensiuni, automatizare funcţionare şi transmisie GSM la operator.

STAŢIE DE EPURARE APE UZATE TEHNOLOGICE

Eliminarea substanţelor organice poluante din apele uzate. Respectarea tuturor standardelor specifice în domeniul sănătăţii populaţiei și al protecţiei mediului în întreaga zonă de operare

EPURAREA APELOR MENAJERE

S-a reușit asigurarea separării și îndepărtarea elementelor poluante conţinute în apele uzate, aducându-le în limitele admise pentru a fi descărcate în emisarii naturali, conform normelor în vigoare.

LUCRĂRI SPECIALE
STAŢIE DE EPURARE APE INDUSTRIALE TEHNOLOGICE

Am realizat stații de epurare pentru apele uzate tehnologice la magazinele METRO și pentru epurarea apelor industriale provenite de la fabrica de vopseluri.

HALĂ PROCESARE ȘI CONDIŢIONARE CĂTINA ECO CATENA, VULTURENI, jud. BACĂU

Una dintre cele mai importante lucrări efectuate în 2019-2020, a fost construcția de la zero a unei HALE DE CONDIȚIONARE și PROCESARE CATINĂ ,proiect finanțat din fonduri private și fonduri europene.

CONTAINERE DESTINAŢIE SPECIALĂ

Firma noastră execută produse cu destinație specială conform cerințelor clientului sau pe baza proiectelor noi asimilate în fabricație.

AUTOMATIZĂRI PROCESE

Suntem preocupați de găsirea unor soluții de monitorizare și control de la distanță a instalațiilor montate în țară, pentru a reduce costurile intervențiilor și a deplasărilor.

PERFORATOR PET

Dezvoltarea produselor noi, pe baza solicitărilor clienţilor noştrii, este un obiectiv important pentru firma noastră. În acest sens  am proiectat şi executat un perforator PET mobil cu 4 tamburi, cu dinţi interschimbabili pentru a asigură perforarea sticlelor de PET între 0,5 l până la 10 l.

LUCRĂRI DE MODERNIZARE ŞI DE COMPLETARE A INVESTIILOR EXISTENTE

Operatorii instalaţiilor de sortare reciclabile au solicitat completarea şi modernizarea lor cu echipamente noi.

DEPOZIT LICHIDE INFLAMABILE

Executăm containere pentru diverse aplicaţii solicitate de beneficiari .
Containerele pentru depozitare lichide inflamabile sunt prevăzute cu tavă de urgenţă , sistem de ventilaţie naturală , instalaţie electrică antiex . Lichidele pot fi depozitate în container în butoaie , canistre sau containere IBC .

UNITATE DEZHIDRATARE DEȘEURI ALIMENTARE

Unitatea de dezhidratare reduce, prin stoarcere, cantitatea de lichid, aflată în materialul organic, cu până la 75 %