MANAGEMENTUL APELOR
Tehnimarket oferă soluţii “la cheie”, incluzând: proiectare tehnologică și constructivă a staţiilor de tratare a apei și staţiilor de epurare, furnizare de echipamente, montaj, punere în funcţiune, testări, asistenţă tehnică și instruirea personalului.


Proiectăm și executăm staţii de epurare ape uzate tehnologice prevăzute cu treaptă mecano-chimică și biologică, dimensionate pentru fiecare tip de aplicaţie. Apele uzate tehnologice tratate în staţiile noastre de epurare respectă cerinţele de evacuare din autorizaţiile de mediu și de gospodărire a apelor, precum și normele legale de evacuare. Furnizăm soluţii personalizate pentru tratarea apei pe bază analizelor de la sursă de alimentare cu apa ce urmează a fi tratată și a cerinţelor finale privind tehnologia necesară în procesul industrial.

Realizăm staţii de tratare a apei pentru asigurarea unor debite de apă de calitate corespunzătoare pentru diferite categorii de utilizare: ape potabile, ape pentru uz industrial și pentru aplicaţii speciale. Procesele tehnologice de tratare a apei sunt procese tehnologice complexe care pot să includă trepte de tratare de natură fizică, chimică și biologică - în general combinate, în funcţie de calitatea sursei de apă și destinaţia apei tratate.

Oferim separatoare de grăsimi și separatoare de hidrocarburi. Proiectăm separatoare de grăsimi acolo unde este necesară preepurarea apelor menajere încărcate cu grăsimi organice cum ar fi apele provenite din bucătării, restaurante, spaţii prelucrare alimente cu grăsimi. Proiectăm și executăm separatoare de hidrocarburi destinate separării, reţinerii noroiurilor și hidrocarburilor conţinute în apele pluviale sau în apele uzate pentru debitul normal și by pass până la 1000 l/sec. Furnizăm separatoare pentru rigole deschise pe bază unui proiect și agrement nou pentru epurarea apelor pluviale care conţin hidrocarburi, provenite în principal de pe supafeţele drumurilor, autostrăzilor, locurilor de parcare, platformelor betonate. Acest nou tip de separatoare asigură un randament de reţinere hidrocarburi de minim 95 % cu mult peste performanţele competitorilor.
710.76
TONE CBO5
ELIMINATE PÂNĂ ÎN PREZENT
710.76 TONE CBO5 eliminate prin staţiile de epurare
Proiectăm și executăm staţii de epurare ape uzate tehnologice prevăzute cu treaptă mecano-chimică și biologică, dimensionate pentru fiecare tip de aplicaţie. Apele uzate tehnologice tratate în staţiile noastre de epurare respectă cerinţele de evacuare din autorizaţiile de mediu și de gospodărire a apelor, precum și normele legale de evacuare.
TIPURI DE LUCRĂRI
Staţii de pompare
Staţii de tratare și potabilizare ape
Ministaţii de epurare până la 50 LE
Staţii epurare ape uzate menajere până la 5000 LE
Staţii epurare ape uzate tehnologice
Separatoare de hidrocarburi
Separatoare de hidrocarburi pentru autostrăzi
Separatoare de grăsimi
Regulatoare de debit
LUCRĂRI DE REFERINŢĂ
Stație de epurare, com. Ceahlău, jud. Neamț

A fost proiectată și executată o stație de epurare cu o capacitate de 300 mc/zi, ce va deservi locuitorii comunei Ceahlău, județul Neamț.

Retehnologizare stație de epurare

A fost proiectată și executată o retehnologizare a unei stații de epurare, împreună cu implementarea unui nou soft de automatizare.

Staţie de epurare cu iazuri biologice, com. Oniceni, jud. Neamţ

A fost proiectată și executată o staţie de epurare cu iazuri biologice de maturare pentru o epurare avansată, conform avizului de gospodărire a apelor. Iazurile acoperă o suprafață de 3400 mp, și impermeabilizarea lor s-a făcut cu o membrană HDPE de 1,5mm.

STAŢII POMPARE

Stațiile de pompare realizate de noi în varianta umedă cu pompe submersibile și-au dovedit fiabilitatea în funcționare, neînregistrând nici un defect în aproape 7 ani de funcționare.

CAPTARE – TRATARE APA

Soluții de captare și tratare ape pentru potabilizarea și distribuirea lor către localități

ADUCŢIUNE APĂ ȘI CANALIZARE

Lucrările începute în anul 2019 și 2020 vor continua și în anul 2021 pentru alimentări cu apă , captare și tratare ape ,canalizare și epurarea apelor uzate .

STAŢIE TRATARE APĂ – HEMEIUS

În calitate de ANTREPRENOR GENERAL în colaborarea cu ICPE BISTRIŢA, am realizat STAŢIA DE TRATARE APĂ POTABILĂ  din localitatea HEMEIUS, jud. BACĂU pentru reducerea amoniului, nitraţilor, fierului şi manganului din apa extrasă din puţurile forate.

STAŢII DE POMPARE

Staţiile de pompare sunt destinate utilizării în infrastructura reţelelor de canalizare. Reprezintă una din cele mai bune soluţii eficiente, permiţându-ne să alegem o configuraţie potrivită la proiectarea unei reţele de canalizare. Staţiile de pompare sunt disponibile într-o varietate de dimensiuni, automatizare funcţionare şi transmisie GSM la operator.

STAŢIE DE EPURARE APE UZATE TEHNOLOGICE

Eliminarea substanţelor organice poluante din apele uzate. Respectarea tuturor standardelor specifice în domeniul sănătăţii populaţiei și al protecţiei mediului în întreaga zonă de operare

EPURAREA APELOR MENAJERE

S-a reușit asigurarea separării și îndepărtarea elementelor poluante conţinute în apele uzate, aducându-le în limitele admise pentru a fi descărcate în emisarii naturali, conform normelor în vigoare.