MANAGEMENTUL DEȘEURILOR
Tehnimarket își propune diminuarea impactului asupra mediului și asupra sănătăţii umane creat de gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor.


Tehnimarket execută staţii de sortare, staţii de transfer, staţii de tratare mecano-biologică și compostare cu diferite capacităţi, proiectate și dimensionate în funcţie de nevoile populaţiei zonale, natura deșeurilor menajere, perimetrul disponibil și resursele financiare.Realizăm staţii de transfer pentru a rezolva în mod economic problema transportului deșeurilor menajere colectate în stare necompactată spre gropile ecologice metropolitane, organizate la nivelul fiecărui judeţ în zone apropiate de staţiile de transfer. Aceste staţii sunt dotate cu utilaje speciale și performante de presare și containere de transport a deșeurilor, sisteme de translatare a containerelor.

Proiectăm staţii de sortare pentru separarea deșeurilor pe tip de material în vederea reciclării. În staţia de sortare ajung doar deșeurile colectate separat, adică deșeurile de hârtie și carton, respectiv deșeurile metalice și din plastic.

În cazul staţiilor de compostare, compostarea se poate realiza pe platforme special amenajate, tuneluri, biocelule folosind tehnologiii specifice. Compostarea se poate face local în cadrul gospodăriilor sau la unităti administrative prin compostere individuale, biocontainere unicamerale sau bicamerale.

Obiectivele pe care le urmărim prin managementul deșeurilor:
-Prevenirea generării de deșeuri prin promovarea compostării individuale și creșterea gradului de conștientizare publică -Reducerea cantitătilor de deșeuri ce urmează a fi depozitate Tehnimarket oferă un serviciu complet adaptat nevoilor, de la proiectare conceptuală la planificare, modernizare, optimizare, asamblare, demontare, întreţinere și service a componentelor pentru a finaliza reciclarea și sistemul de sortare a deșeurilor.
46.26
MII TONE CO2
SALVATE PÂNĂ ÎN PREZENT
46,262.20 TONE CO2 salvate până în prezent
Tehnimarket își propune diminuarea impactului asupra mediului și asupra sănătăţii umane creat de gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor.
TIPURI DE LUCRĂRI
STAŢII SORTARE DEȘEURI
Instalaţie de sortare deşeuri reciclabile
Desfăcător de saci
Benzi transportoare
Sită rotativă
Perforator PET, sticlă
Marunţitor sticlă
Separator magnetic
Separator neferoase
Presă balotare automată
Cabine de sortare deșeuri
STAŢII TRANSFER DEȘEURI
Presă compactare deșeuri
Sistem de translatare containere
Containere Rollo
Tablou de comandă și automatizare
Sisteme de depozitare și transport deșeuri
STAŢII DE COMPOSTARE DEȘEURI
Utilaje de întoarcere brazde
Tocătoare de deşeuri
Site rotative
Biofiltre
Sisteme de aerare compost
Unităţi de ambalare compost
ECHIPAMENTE DE COMPOSTARE LOCALĂ
Compostere metalice rotative
Composter JK-5100
Biocontainere
INSTALAŢII DE BIOGAZ
Puţuri captare biogaz
Substaţii de captare biogaz
Unităţi de ardere
LUCRĂRI DE REFERINŢĂ
Echipamente pentru Stația de Compostare din comuna Flămânzi, județul Botoșani

În septembrie 2023 am  livrat echipamentele pentru completarea proiectului: Stație de Compostare – Deșeu de Grajd în com. Flămânzi, Botoșani.

Container deșeuri periculoase CAV

Container pentru depozitarea deșeurilor periculoase – posibilă utilizare în cadrul Centrului de Colectare cu Aport Voluntar

Container Office CAV

Container office pentru personal – posibilă utilizare în cadrul Centrului de Colectare cu Aport Voluntar

Container Frigorific CAV

Container frigorific pentru depozitarea temporară a deșeurilor – posibilă utilizare în cadrul Centrului de Colectare cu Aport Voluntar

Stație de sortare deșeuri reciclabile

În parteneriat cu CTE Solution – Utilaje Specializate a fost proiectată și executată stația de sortare pentru deșeuri reciclabile.

Centru de colectare cu aport voluntar

Tehnimarket vine în sprijinul autorităților contractante cu o soluție la cheie pentru dotarea cu echipamente a centrelor de colectare cu aport voluntar. Societatea noastră asigură livrare, montaj, punere în funcțiune și service în perioada de garanție pentru toate echipamentele.

Stație de sortare deșeuri reciclabile

În parteneriat cu CTE Solution – Utilaje Specializate a fost proiectată și executată stația de sortare pentru deșeuri reciclabile reprezentată în acest model 3D.

Linie sortare deșeuri reciclabile – Vrancart, Adjud

În asociere cu CTE Solution – Utilaje Specializate a fost proiectată și executată linia de sortare pentru deșeuri reciclabile pentru Vrancart, Adjud

STAŢIE DE TRANSFER DEȘEURI MIHAI VITEAZU, jud CLUJ

În permanență ne preocupă dezvoltarea unor produse proprii:

  • PRESA DE COMPACTARE DEȘEURI MENAJERE
  • SISTEM DE TRANSLATARE CONTAINERE ROLLO. Personalul tehnic și commercial al firmei a fost implicat în vederea găsirii unor soluții optime
LINIE TRATARE DEȘEURI ELECTRICE MARI

TEHNIMARKET SRL s-a implicat in realizarea unor proiecte  foarte diverse:

  • Realizarea  unei instalatii de  reciclare a masinilor de  spalat in loc.Glina,jud.Ilfov
  • Realizarea unei  instalatii  de  reciclare a deseurilor electrice mari in loc.Apahida,jud.Cluj