COMPANIE
Apropiindu-ne de aniversarea de 20 de ani de la înfiinţarea societăţii, ne-am pus întrebarea:

CE AM FĂCUT ÎN ULTIMII 10 ANI?

Răspunsul a fost edificator, am executat și pus în funcţiune:

  • 34 staţii de epurare cu capacităţi până la 400 m3/zi;
  • 71 staţii de pompare ape uzate menajere;
  • 27 instalaţii de reciclare deșeuri;
  • 6 instalaţii de compostare deșeuri biodegradabile și deșeuri alimentare;
  • 23 de softuri de monitorizare SCADA pentru echipamentele și instalaţiile montate
  • Am exportat produse în Liban, Africa de Sud, Emiratele Arabe Unite, Serbia, Bosnia și Germania.
MARCU ROBU
Director General
ISTORIC
Societatea TEHNIMARKET a fost înfiinţată în anul 2003.

În cei 19 ani de activitate, ne-am lărgit gama de produse astfel:

Oferim proiectare tehnologică, execuție, instalare și service de tehnologii pentru mediu, atât pentru proiecte de modernizare și ecologizare a localităţilor, cât și pentru proiecte private.

Echipa noastră numără 44 de profesioniști în domeniu - am dobândit cunoștinţe solide în domeniul ecologic, devenind specialiști recunoscuţi în soluţionarea problemelor ecologice actuale.

Misiunea noastră rămâne neschimbată: de a proiecta și implementa cu succes soluţii pentru dezvoltarea unui mediu curat în România și nu numai.
ENERGIE REGENERABILĂ EXPORTATĂ IN REŢEA
Începând cu luna aprilie 2022 firma Tehnimarket a devenit prosumator, ca urmare a investiţiei pentru producerea energiei cu panouri fotovoltaice.