CERTIFICĂRI
Avem o preocupare permanentă pentru obţinerea unor produse și lucrări de calitate deosebită prin supravegherea sistemelor de management al calităţii, mediului și securităţii ocupaţionale.
Pentru atestarea capabilităţii noastre de a executa produse și lucrări în domeniul echipamentelor de protecţia mediului, colaborăm cu organismele de auditare și certificare din ţară.
Politica Firmei GDPR
ISO 9001:2021

Firma TEHNIMARKET a reuşit să recertifice sistemele de asigurare a calităţii pe noile standarde ISO 9001/2021 şi să adauge la domeniile certificate serviciile de proiectare şi lucrările de construcţii.

Descarcă certificatul

ISO 14001: 2021

Firma TEHNIMARKET a reuşit să recertifice sistemele de asigurare a calităţii pe noile standarde ISO 14001/2021 şi să adauge la domeniile certificate serviciile de proiectare şi lucrările de construcţii.

Descarcă certificatul

ISO 45001: 2021

Firma TEHNIMARKET a reuşit să recertifice sistemele de asigurare a calităţii pe noile standarde ISO 45001/2021 şi să adauge la domeniile certificate serviciile de proiectare şi lucrările de construcţii.

Descarcă certificatul

Aviz Tehnic Nr. 001SC-05 / 020-2020

TEHNIMARKET produce, comercializează, montează, pune în funcțiune staţii de epurare până la 5000 LE, pentru ape menajere, ape tehnologice.

Agrement Tehnic Nr. 001SC-05 / 020-2020

TEHNIMARKET produce, comercializează, montează, pune în funcțiune staţii de epurare până la 5000 LE, pentru ape menajere, ape tehnologice.

Agrement Tehnic Nr. 016-05 / 3661-2016

TEHNIMARKET produce, comercializează, montează și pune în funcțiune separatoare de hidrocarburi  cu debite până la 1000 l/s pentru rigole deschise.

Certificat de Conformitate 0520-P/2017

Certificatul de conformitate atestă capacitatea firmei TEHNIMARKET de a produce, monta și pune în funcțiune staţii de sortare deșeuri reciclabile și deșeuri mixte cu capacitate până la 20 tone/oră.

Certificat de Conformitate 0521-P/2017

Certificatul de conformitate atestă capabilitatea firmei TEHNIMARKET de a produce, monta și pune în funcțiune a stațiilor de transfer deșeuri menajere cu sistem de compactare și translatare containere.

Atestare înscriere Registrul Unic Echipamente pentru Construcţii

TEHNIMARKET este atestată pentru producerea separatoarelor de grăsimi și a separatoarelor de hidrocarburi, produse ce vor fi însoţite de marca CE și declaraţie de conformitate CE.

Atestat nr. 12662/ 10-07-2017

TEHNIMARKET este atestată pentru executarea de instalaţii electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kv

Autorizație de Mediu Nr. 207 din 28.10.2022