PROIECTĂM, PRODUCEM ȘI INSTALĂM
ECHIPAMENTE PENTRU ECOLOGIZARE.
MANAGEMENTUL
DEȘEURILOR
MANAGEMENTUL
APELOR
LUCRĂRI
SPECIALE
93,9
MILIOANE KG CO2
SALVATE LA SFÂRȘITUL ANULUI
93,900,000 kg CO2 salvate la sfârșitul anului
Tehnimarket își propune diminuarea impactului asupra mediului și asupra sănătăţii umane creat de gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor.

Executăm staţii de sortare, staţii de transfer, staţii de tratare mecano-biologică și compostare cu diferite capacităţi, proiectate și dimensionate în funcţie de cifra populaţiei zonale, natura deșeurilor menajere, perimetrul disponibil și resurse financiare.
ANTEPRENORIAT
Tehnimarket activează în regim de antreprenor general în domeniul construcţiilor civile, industriale și de infrastructură, începând de la trasarea obiectivelor până la predarea lucrării la cheie.
CONSULTANŢĂ
Tehnimarket are o echipă multidisciplinară familiarizată cu lucrul în echipe și cu utilizarea metodologiilor și instrumentelor care răspund exigenţelor Uniunii Europene.
ECHIPAMENTE
Tehnimarket pune la dispoziţie o gamă largă de echipamente și instalaţii cu un raport excelent preţ/calitate.
NOUTĂŢI
LUCRĂRI DE MODERNIZARE ŞI DE COMPLETARE A INVESTIILOR EXISTENTE

Operatorii instalaţiilor de sortare reciclabile au solicitat completarea şi modernizarea lor cu echipamente noi.

PARTENERI