STAŢIE TRATARE APĂ – HEMEIUS

În calitate de ANTREPRENOR GENERAL în colaborarea cu ICPE BISTRIŢA, am realizat STAŢIA DE TRATARE APĂ POTABILĂ  din localitatea HEMEIUS, jud. BACĂU pentru reducerea amoniului, nitraţilor, fierului şi manganului din apa extrasă din puţurile forate.