ANTREPRENORIAT
Societatea noastră activează în regim de antreprenor general în domeniul construcţiilor civile, industriale și de infrastructura asigurând realizarea execuţiei începând de la trasarea obiectivelor până la predarea lucrării la cheie.


Echipa Tehnimarket este dedicată susţinerii unui nivel înalt de integritate, livrând servicii de calitate și menţinând un angajament puternic pe tot parcursul proiectului. Cu echipa noastră de înaltă specializare și parteneriatele încheiate în decursul timpului cu firme specializate în diferite domenii, noi suntem partenerul potrivit pentru a transforma în realitate un proiect ambiţios.

Oferim:
  • Antrepriză generală
  • Management al proiectelor
  • Management al construcţiilor
  • Consultanţă de specialitate pentru identificarea nevoilor clientului
  • Stabilirea soluţiilor si intocmirea documentatiei tehnice de proiectare
  • Planificarea si realizarea lucrarilor de execuţie si montaj
  • Planificarea masurilor pentru evitarea si atenuarea riscurilor
  • Monitorizarea realizarii lucrarilor de executie si montaj
  • Asigurarea standardelor calitative
  • Predarea si monitorizarea periodica a echipamentelor montate
LUCRĂRI DE REFERINŢĂ
STAŢII DE TRATARE A APEI

TEHNIMARKET SRL este implicată ca ANTREPRENOR GENERAL în executarea STAŢIEI DE TRATARE A APEI cu  capacitate  de  25 mc/oră  ÎN SAT HEMEIUS, COM.HEMEIUS, JUD.BACĂU  în asociere cu ICPE BISTRIŢA.

STAŢII DE SORTARE, TRANSFER ȘI COMPOSTARE

Creșterea gradului de utilizare a deșeurilor, reducerea cantităţilor de deșeuri, precum și depozitarea acestora în condiţii de siguranţă, fără nici un pericol pentru mediul înconjurător și sănătatea publică.

STAŢIE DE EPURARE APE UZATE TEHNOLOGICE

Eliminarea substanţelor organice poluante din apele uzate. Respectarea tuturor standardelor specifice în domeniul sănătăţii populaţiei și al protecţiei mediului în întreaga zonă de operare

LINIE DE SORTARE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE

Principalul avantaj al liniei de sortare este viteza mare de procesare, costul scăzut al mentenanţei, consumul redus de energie și un necesar mic de personal pentru deservire.

EPURAREA APELOR MENAJERE

S-a reușit asigurarea separării și îndepărtarea elementelor poluante conţinute în apele uzate, aducându-le în limitele admise pentru a fi descărcate în emisarii naturali, conform normelor în vigoare.