PORTOFOLIU
Proiectele noastre ne recomandă. Prezentăm în continuare o listă de lucrări semnificative, sub forma unor studii de caz grupate pe domenii de activitate. Fiecare studiu de caz începe cu descrierea situaţiei iniţiale și concluzionează cu rezultatele pe care le-am obţinut la finalizarea lucrării.
MANAGEMENTUL DEȘEURILOR
STATIE DE SORTARE SI TRANSFER DESEURI

Am  finalizat  in luna martie  2017  – obiectivul   “Statia de sortare  deseuri  reciclabile ” de la Sighetul Marmatiei. Statia are o capacitate de 22600 tone/an  pentru  sortare  si  25000 tone/an pentru  transfer.

STAŢII DE SORTARE, TRANSFER ȘI COMPOSTARE

Creșterea gradului de utilizare a deșeurilor, reducerea cantităţilor de deșeuri, precum și depozitarea acestora în condiţii de siguranţă, fără nici un pericol pentru mediul înconjurător și sănătatea publică.

LINIE DE SORTARE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE

Principalul avantaj al liniei de sortare este viteza mare de procesare, costul scăzut al mentenanţei, consumul redus de energie și un necesar mic de personal pentru deservire.

MANAGEMENTUL APELOR
STAŢII DE POMPARE

Staţiile de pompare sunt destinate utilizării în infrastructura reţelelor de canalizare. Reprezintă una din cele mai bune soluţii eficiente, permiţându-ne să alegem o configuraţie potrivită la proiectarea unei reţele de canalizare. Staţiile de pompare sunt disponibile într-o varietate de dimensiuni, automatizare funcţionare şi transmisie GSM la operator.

STAŢIE DE EPURARE APE UZATE TEHNOLOGICE

Eliminarea substanţelor organice poluante din apele uzate. Respectarea tuturor standardelor specifice în domeniul sănătăţii populaţiei și al protecţiei mediului în întreaga zonă de operare

EPURAREA APELOR MENAJERE

S-a reușit asigurarea separării și îndepărtarea elementelor poluante conţinute în apele uzate, aducându-le în limitele admise pentru a fi descărcate în emisarii naturali, conform normelor în vigoare.

LUCRĂRI SPECIALE
DEPOZIT LICHIDE INFLAMABILE

Executăm containere pentru diverse aplicaţii solicitate de beneficiari .
Containerele pentru depozitare lichide inflamabile sunt prevăzute cu tavă de urgenţă , sistem de ventilaţie naturală , instalaţie electrică antiex . Lichidele pot fi depozitate în container în butoaie , canistre sau containere IBC .

UNITATE DEZHIDRATARE DEȘEURI ALIMENTARE

Unitatea de dezhidratare reduce, prin stoarcere, cantitatea de lichid, aflată în materialul organic, cu până la 75 %