MANAGEMENTUL DEȘEURILOR
Tehnimarket își propune diminuarea impactului asupra mediului și asupra sănătăţii umane creat de gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor.


Tehnimarket execută staţii de sortare, staţii de transfer, staţii de tratare mecano-biologică și compostare cu diferite capacităţi, proiectate și dimensionate în funcţie de nevoile populaţiei zonale, natura deșeurilor menajere, perimetrul disponibil și resursele financiare.Realizăm staţii de transfer pentru a rezolva în mod economic problema transportului deșeurilor menajere colectate în stare necompactată spre gropile ecologice metropolitane, organizate la nivelul fiecărui judeţ în zone apropiate de staţiile de transfer. Aceste staţii sunt dotate cu utilaje speciale și performante de presare și containere de transport a deșeurilor, sisteme de translatare a containerelor.

Proiectăm staţii de sortare pentru separarea deșeurilor pe tip de material în vederea reciclării. În staţia de sortare ajung doar deșeurile colectate separat, adică deșeurile de hârtie și carton, respectiv deșeurile metalice și din plastic.

În cazul staţiilor de compostare, compostarea se poate realiza pe platforme special amenajate, tuneluri, biocelule folosind tehnologiii specifice. Compostarea se poate face local în cadrul gospodăriilor sau la unităti administrative prin compostere individuale, biocontainere unicamerale sau bicamerale.

Obiectivele pe care le urmărim prin managementul deșeurilor:
-Prevenirea generării de deșeuri prin promovarea compostării individuale și creșterea gradului de conștientizare publică -Reducerea cantitătilor de deșeuri ce urmează a fi depozitate Tehnimarket oferă un serviciu complet adaptat nevoilor, de la proiectare conceptuală la planificare, modernizare, optimizare, asamblare, demontare, întreţinere și service a componentelor pentru a finaliza reciclarea și sistemul de sortare a deșeurilor.
93,9
MILIOANE KG CO2
SALVATE LA SFÂRȘITUL ANULUI 2017
93,900,000 kg CO2 salvate la sfârșitul anului 2017
Tehnimarket își propune diminuarea impactului asupra mediului și asupra sănătăţii umane creat de gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor.
TIPURI DE LUCRĂRI
STAŢII SORTARE DEȘEURI
Instalaţie de sortare deşeuri reciclabile
Desfăcător de saci
Benzi transportoare
Sită rotativă
Perforator PET, sticlă
Marunţitor sticlă
Separator magnetic
Separator neferoase
Presă balotare automată
Cabine de sortare deșeuri
STAŢII TRANSFER DEȘEURI
Presă compactare deșeuri
Sistem de translatare containere
Containere Rollo
Tablou de comandă și automatizare
Sisteme de depozitare și transport deșeuri
STAŢII DE COMPOSTARE DEȘEURI
Utilaje de întoarcere brazde
Tocătoare de deşeuri
Site rotative
Biofiltre
Sisteme de aerare compost
Unităţi de ambalare compost
ECHIPAMENTE DE COMPOSTARE LOCALĂ
Compostere metalice rotative
Composter JK-5100
Biocontainere
INSTALAŢII DE BIOGAZ
Puţuri captare biogaz
Substaţii de captare biogaz
Unităţi de ardere
LUCRĂRI DE REFERINŢĂ
OVIDIU – COMPOSTAREA DEŞEURILOR

În luna august 2018 am finalizat STAŢIA DE TRATARE BIOLOGICĂ cu capacitate de 90 000 tone/an a deşeurilor biodegradabile în localitatea OVIDIU ,jud. CONSTANŢA.

OVIDIU – TRATARE MECANICĂ

Staţia de tratare mecanică pentru deşeurile reziduale din localitatea OVIDIU cu o capacitate de 120 000 tone/an a fost finalizată în luna septembrie 2018 .

OVIDIU – SORTARE RECICLABILE

Am  finalizat în luna august 2018, STAŢIA DE SORTARE DEŞEURI RECICLABILE cu capacitatea de  23000 tone/an în localitatea OVIDIU, jud. CONSTANŢA.

STATIE DE SORTARE SI TRANSFER DESEURI

Am  finalizat  in luna martie  2017  – obiectivul   “Statia de sortare  deseuri  reciclabile ” de la Sighetul Marmatiei. Statia are o capacitate de 22600 tone/an  pentru  sortare  si  25000 tone/an pentru  transfer.

STAŢII DE SORTARE, TRANSFER ȘI COMPOSTARE

Creșterea gradului de utilizare a deșeurilor, reducerea cantităţilor de deșeuri, precum și depozitarea acestora în condiţii de siguranţă, fără nici un pericol pentru mediul înconjurător și sănătatea publică.

LINIE DE SORTARE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE

Principalul avantaj al liniei de sortare este viteza mare de procesare, costul scăzut al mentenanţei, consumul redus de energie și un necesar mic de personal pentru deservire.